فلنچ شیشه ای پایه اپن
چیغی وسط لوله
چیغی لوله
بست آیینه ای
گونیا نبشی
گونیا روکش دار
جک بازویی
خار طبقه بادکنکی
پیچ الیت
قفل ام دی اف
خار طبقه میلع ای
خار طبقه کریستالی